Ylimääräinen yhdistyksen kokous

5.6.2024

Habda ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään torstaina 13.6.2024 klo 16.50. Kokouspaikkana on Töölön Kisahallinen miekkailusali numero 2 (Paavo Nurmen kuja 1 C, 00250 Helsinki)

Käsiteltävä asia on sääntömuutos. PRH ei hyväksynyt vuosikokouksen tekemää sääntömuutosta jäsenen erottamiseksi maksamattomien laskujen vuoksi sen tulkinnanvaraisuuden vuoksi.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokousvirkailijoiden valinta. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Hyväksytään työjärjestys
5. Sääntömuutoksesta päättäminen
6. Kokouksen päättäminen

Sääntömuutosehdotus

Nykyiset säännöt sanovat näin:
"JÄSENET
3 §
Jäsenet voivat olla varsinaisia, kannattaja- tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa toimia
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan."

Hallituksen ehdotus kokoukselle on (muutokset lihavoituna):
"JÄSENET
3 §
Jäsenet voivat olla varsinaisia, kannattaja- tai kunniajäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt 11 kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta."