Palkitseminen

Habdan palkitsemisjärjestelmä

Palkitsemistavat

 • Kunniajäsenyys
 • Ansiomerkki (kultainen, hopeinen, pronssinen)
 • Kunniamaininta
 • Antti Aavikko -kiertopalkinto
 • Vuoden miekkailija
 • Vuoden juniori
 • Vuoden minijuniori

Palkitsemisen säännöt ja kriteerit


Kunniajäsenyys

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.


Ansiomerkit ja kunniamaininnat eli diploooomat

Ansiomerkit ja kunniamaininnat jaetaan kevätkauden lopulla tai muulloin samana vuonna järjestettävässä juhlallisessa tilaisuudessa. Palkitsemisesta päättää Habda r.y.:n hallitus kokouksessaan. Palkitsemista voi ehdottaa seuran jäsen.

Kultainen ansiomerkki

 • Voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle pitkäaikaisesta merkittävästä toiminnasta seuran tai suomalaisen miekkailun hyväksi. Merkki voidaan myöntää myös urheilullisista ansioista olympia- ja seniori MM tai EM-mitalisteille, jotka ovat seuran jäseniä ja jotka edustavat kansallisisissa kisoissa seuraa. 

Hopeinen ansiomerkki

 • Voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle useiden vuosien ajan kestäneestä toiminnasta seuran ja/tai miekkailun hyväksi.


Pronssinen ansiomerkki

 • Voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on osallistunut seuran toiminnan kehittämiseen, projektien toteuttamiseen tai muuhun vastaavaan tehtävään.


Kunniamaininta eli diplooooma

 • Kunniamaininta voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle yksittäisen ansiokkaan seuran hyväksi suoritetun teon perusteella.


   

Vuosittain jaettavat palkinnot

Antti Aavikko -kiertopalkinto

 • Myönnetään syksyllä vuodeksi Habdan jäsenelle, joka omalla tekemisellään vaikuttaa muiden miekkailijoiden kehittymiseen. Palkinnon saaja miekkailee mielellään kaikkien kanssa ja antaa vastustajalle palautetta ja kertoo, mihin seikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota. Hän sopeuttaa miekkailuaan vastustajan taitotasoon, tehden näin harrastamisesta mielekästä myös matalamman taitotason miekkailijoille. 

Vuoden miekkailija -palkinto

 • Myönnetään kilpailuissa Habdaa edustavalle seuran jäsenelle. Palkinto myönnetään syksyllä edellisen miekkailukauden kilpailutulosten perusteella menestyneimmälle miekkailijalle. 

Vuoden juniori -palkinto

 • Myönnetään kevätkauden lopussa Habdan juniori-ikäiselle jäsenelle. Hallitus päättää palkinnon myöntämisen perusteet vuosittain.


Vuoden minijuniori -palkinto

 • Myönnetään kevätkauden lopussa Habdan minijuniori-ikäiselle jäsenelle. Hallitus päättää palkinnon myöntämisen perusteet vuosittain.