Aselajit

Aselajit ylhäältä: floretti, kalpa, säilä

Modernia Eurooppalaista miekkailua harjoitetaan nykyään kolmella aseella: kalvalla, säilällä ja floretilla. Näistä kalpa on laajimmin harrastettu ja katsojan kannalta helpoimmin ymmärrettävä. Säilä ja floretti ovat puolestaan etuoikeusaseita, joissa pisteen saaminen edellyttää etuoikeutta, ja siten hieman vaikeampia seurata ensikertaliselle.

 

 

Kalpa

Kalpa on pistomiekka ja kalpamiekkailussa pistoalueena on vastustajan koko keho. Ottelut kisataan viiteentoista pisteeseen, tai niin pitkälle kuin kolmessa kolmen minuutin erässä ehtii. Voittaja on yksinkertaisesti se, joka saa kerättyä enemmän pisteitä. Pisteen voi saada vain toinen, tai molemmat, jos molemmat saavat osuman tarpeeksi pienellä aikavälillä.

Kalpamiekan terä saa olla enintään 90 cm pitkä, ja koko ase saa painaa 770 g. Terässä oleva jousi sulkee virtapiirin sitä painettaessa, jolloin miekkailija saa pisteen. Ennen jokaista ottelua tuomari tarkistaa, että ase on säädösten mukainen, eikä esimeksiksi liian löysästä jousesta saa etua itselleen. Miekan väistinlevy eli kokilli on maadoitettu, joten siitä pistoa ei tule. Kalvassa aseen kahvoja on kahdenlaisia, lähes suoria, ranskalaisia kahvoja sekä muotoiltuja pistoolikahvoja. Kahvan asentoa ja pituuttaa miekkailija voi säätää itselleen sopivaksi.

 

Säilä

Säilä on lyömämiekka ja säilämiekkailussa osuma-alueena on vastustaja vyötäröstä ylöspäin. Säilämiekkailu on lajina erittäin nopea. Niin sanottuja tuuripistoja ei säilämiekkailussa saa, koska pisteen voi saada vain hyökätessä tai torjuttuaan ensin vastustajan yritykset pistää. Myöskään tuplapistoja ei säilämiekkailussa hyväksytä. Säilä saa painaa enintään 500 g ja sen kokonaispituus maksimissaan voi olla 105 cm.

 

Floretti

Floretti on kalvan tapaan pistoase. Osuma-alueena on ylävartalo, mutta ei kädet ja pää. Ottelun säännöt ovat lähellä säilän sääntöjä. Tuplapistot eivät ole myöskään floretissa mahdollisia, koska siinä huomioidaan hyökkääjän etu. Pistojen merkitsijälaite rekisteröi pätevät ja epäpätevät pistot miekkailuvarusteiden päälle puetun sähköliivin avulla. Floretti saa olla enimmillään 110 cm pitkä ja painaa 500 g. Kahvoja florettimiekkaan on saatavilla kolmenlaisia.